Novinky
Bayer Foresto

Mačky: Liečba a prevencia pred napadnutím blchami (Ctenocephalides felis) 7 až 8 mesiacov. Chráni blízke okolie zvieraťa pred vývojom lariev bĺch počas 10 týždňov. Foresto môže byť použitý ako súčasť terapie alergickej dermatitídy spôsobenej...

viac
Bravecto

Bravecto 112,5 mg žuvacie tablety pre veľmi malé psy (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg žuvacie tablety pre malé psy (>4,5-10 kg) Bravecto 500 mg žuvacie tablety pre stredne veľké psy (>10-20 kg) Bravecto...

viac

Bravecto Cat Plus M 250 mg / 12,5 mg spot-on roztok pre stredne veľké mačky (>2,8-6,25 kg)

Úvod veterinárné prípravkyBravecto Cat Plus M 250 mg / 12,5 mg spot-on roztok pre stredne veľké mačky (>2,8-6,25 kg)

Bravecto Cat Plus M 250 mg / 12,5 mg spot-on roztok pre stredne veľké mačky (>2,8-6,25 kg)

Tento veterinárny liek si môžete objednať aj telefonicky alebo mailom ale vyzdvihnúť výlučne osobne. Tento liek Vám bude poskytnutý  ako súčasť veterinárnej služby.

Výrobca: Intervet
 
Dostupnosť: Skladom iba na predajni Prešov NEPOSIELAME!!!
40,50 €
Do košíka

Bravecto Cat Plus M 250 mg / 12,5 mg spot-on roztok pre stredne veľké mačky (>2,8-6,25 kg)

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV:

Bravecto Plus 112,5 mg / 5,6 mg spot-on roztok pre malé mačky (1,2-2,8 kg)
Bravecto Plus 250 mg / 12,5 mg spot-on roztok pre stredne veľké mačky (>2,8-6,25 kg)
Bravecto Plus 500 mg / 25 mg spot-on roztok pre veľké mačky (>6,25-12,5 kg)

 

 

 1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ

   

  Držiteľ rozhodnutia o registráciiIntervet International B.V.

  Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holandsko

   

  Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:

  Intervet UK Limited Walton Manor, Walton, Milton Keynes,

  Buckinghamshire, MK7 7AJ

  Spojené Kráľovstvo

   

   

 2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

   

  Bravecto Plus 112,5 mg /5,6 mg spot-on roztok pre malé mačky (1,2-2,8 kg)

  Bravecto Plus 250 mg /12,5 mg spot-on roztok pre stredne veľké mačky (>2,8-6,25 kg) Bravecto Plus 500 mg /25 mg spot-on roztok pre veľké mačky (>6,25-12,5 kg) Fluralaner / moxidektín

   

   

 3. OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)

   

  Účinné látky:

  Jeden ml obsahuje 280 mg fluralaneru a 14 mg moxidektínu. Jedna dávkovacia pipeta obsahuje:

   

   

  BRAVECTO PLUS spot-on roztok

  Dávkovacia pipeta

  (ml)

  Fluralaner

  (mg)

  Moxidektín

  (mg)

  pre malé mačky (1,2-2,8 kg)

  0,4

  112,5

  5,6

  pre stredne veľké mačky (>2,8-

  6,25 kg)

  0,89

  250

  12,5

  pre veľké mačky (>6,25-12,5 kg)

  1,79

  500

  25

   

   

  Pomocné látky:

  Butylhydroxytoluén 1,07 mg/ml Číry, bezfarebný až žltý roztok.

   

 4. INDIKÁCIA(-E)


 

 

Mačky postihnuté alebo ohrozené zmiešanou parazitárnou infekciou kliešťov a bĺch, gastrointestinálnych nematódov alebo srdcovými červami. Veterinárny liek je výlučne indikovaný na použitie proti kliešťom a blchám a jednému alebo viacerým z ostatných cieľových parazitov súčasne prítomným.

 

Liečba infestácie kliešťov a bĺch u mačiek poskytujúca okamžitý a trvalý usmrcujúci účinok na blchy (Ctenocephalides felis) a kliešte (Ixodes ricinus) počas 12 týždňov.

Aby boli blchy a kliešte vystavené pôsobeniu účinnej látky, musia sa uchytiť na hostiteľa a začať sa

kŕmiť.

 

Liek je možné použiť ako súčasť liečebnej stratégie pri zvládaní alergie na blšie uhryznutie (flea allergy dermatitis, FAD).

 

Liečba infekcií spôsobených škrkavkami (larvy 4. štádia, nedospelé jedince a dospelé jedince Toxocara cati) a mechovcami (larvy 4. štádia, nedospelé jedince a dospelé jedince Ancylostoma tubaeformae).

 

Prevencia ochorení spôsobených srdcovými červami Dirofilaria immitis počas 8 týždňov.

 

 

 

 1. KONTRAINDIKÁCIE

   

  Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinné látky alebo na niektorú z pomocných látok.

   

   

 2. NEŽIADUCE ÚČINKY

   

  Často sledované nežiaduce účinky v klinických štúdiách boli mierne a prechodné reakcie kože

  v mieste podania (strata srsti, lúpajúca sa koža a svrbenie).

   

  Nasledovné iné nežiaduce účinky boli pozorované v klinických štúdiách menej často krátko po podaní: dušnosť po olízaní miesta podania, nadmerné slinenie, zvracanie, zvracanie krvi, hnačka, letargia, zvýšená telesná teplota, spomalené dýchanie, rozšírenie zreníc.

   

  Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:

 • -veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat)
 • časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat)
 • menej časté ( u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 liečených zvierat)
 • zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečených zvierat)
 • -veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení).

   

  Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, ktoré už nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre

  používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, informujte vášho veterinárneho lekára.

   

   

  1. CIEĽOVÝ DRUH

    

   Mačky.

    

    

  2. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU

 

 

Na nakvapkanie na kožu.

 

 


 

 

Bravecto Plus spot-on roztok je dostupný v troch veľkostiach pipiet. Nasledujúca tabuľka určuje veľkosť pipety ktorá má byť podaná v súlade so živou hmotnosťou mačiek (zodpovedá dávke 40-94 mg fluraneru/kg ž.hm. a 2 – 4,7 mg moxidektínu/kg ž.hm):

 

 

Hmotnosť mačky

(kg)

Veľkosť podanej pipety

1,2-2,8

Bravecto Plus 112,5 mg + 5,6 mg spot on roztok pre malé mačky

>2,8-6,25

Bravecto Plus 250 mg / 12,5 mg spot-on roztok pre stredne veľké mačky

>6,25-12,5

Bravecto Plus 500 mg / 25 mg spot-on roztok pre veľké mačky

 

 

V rámci každého hmotnostného rozpätia má byť podaný obsah jednej celej pipety.

U mačiek nad 12,5 kg ž.hm. použiť kombináciu dvoch pipiet, ktoré najviac zodpovedajú živej hmotnosti mačky.

 

 

 

 1. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

  Nakvapkať na kožu.

  Spôsob podávania:

  ?yKrok 1: Vrecúško otvoriť bezprostredne pred podávaním

  a vybrať pipetu. Navliecť rukavice. Chytiť pipetu na báze alebo v hornej pevnej časti pod viečkom. Pri otváraní držať pipetu vo vzpriamenej polohe (viečkom hore). Otočiť viečkom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek o jednu celú otáčku. Viečko zostáva na pipete; nie je možné ho odstrániť.

  Pipeta je otvorená a pripravená na podávanie, keď bolo cítiť

  cid:image002.jpg@01D0711A.D2B39FE0odlomenie uzáveru.

   

  Krok 2: Počas podávania by mala mačka stáť, alebo ležať, s chrbtom

  v horizontálnej polohe. Špičku pipety nasmerovať vertikálne na kožu v záhlaví

  mačky.

   

  Krok 3: Jemne stlačiť pipetu a podať celý obsah pipety priamo na kožu mačky. U mačiek do hmotnosti 6,25 kg podať celý obsah pipety na jedno miesto na záhlaví, alebo na dve miesta u mačiek ťažších ako 6,25 kg.

   

  Liečba:

  Pre súbežnú liečbu infekcií spôsobených gastrointestinálnymi nematódmi T.cati A.tubaeformae podať jednu dávku lieku. Potreba liečby a frekvencia opakovaní liečby má byť v súlade s odporúčaním liek predpisujúceho veterinárneho lekára a má zohľadniť miestnu epidemiologickú situáciu. Pokiaľ je to potrebné, mačky môžu byť opakovane liečené v 12-týždňových intervaloch.

   

  Mačky v oblastiach s endemickým výskytom srdcových červov, alebo mačky, ktoré cestovali do endemických oblastí, môžu byť infikované dospelými srdcovým červami. Preto pred podaním Bravecto Plus, pre súbežnú prevenciu infekcie spôsobenej dospelými D.immitis je potrebné zvážiť odporúčania uvedené v časti 12.

   

   

 2. OCHRANNÁ LEHOTA

 

 

Neuplatňuje sa.

 

 


 1. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

   

  Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

   

  Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovanie. Pipety uchovávať vo vrecúškach, aby sa predišlo strate tekutiny alebo navlhnutiu. Vrecúško otvárať bezprostredne pred podávaním.

  Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na obale po EXP. Dátum exspirácie sa

  vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

   

   

 2. OSOBITNÉ UPOZORNENIA

 

 

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh:

Aby boli parazity vystavené účinku účinnej látky fluralaneru, musia sa začať kŕmiť na hostiteľovi, preto

nie je možné vylúčiť riziko prenosu ochorení šírených parazitmi.

 

Mačky v oblastiach s endemickým výskytom srdcových červov (alebo tie, ktoré cestovali o endemických oblastí) môžu byť infikované dospelými srdcovými červami. Proti dospelým jedincom Dirofilaria immitis nebol stanovený žiadny terapeutický účinok. Odporúča sa preto, v súlade so správnou veterinárnou praxou, aby zvieratá vo veku 6 mesiacov a staršie a žijúce v oblastiach kde je vektor prítomný, boli pred zahájením preventívneho podávania veterinárneho lieku vyšetrené na prítomnosť infekcie dospelými jedincami srdcových červov.

 

Na prevenciu ochorenia srdcovej červivosti u mačiek, ktoré sú v endemických oblastiach len dočasne, má byť liek podaný pred prvým očakávaným vystavením komárom. Doba medzi podaním veterinárneho lieku a návratom z endemických oblasti by nemala presiahnuť 60 dní.

 

Pre liečbu infekcií spôsobených gastrointestinálnymi nematódmi T.cati A.tubaeforme samotnú potrebu liečby, jej frekvenciu, opakovanie liečby, ako aj výber liečby (jednozložkový alebo kombinovaný liek) by mal zhodnotiť predpisujúci veterinárny lekár.

 

Za určitých okolností sa môže vyvinúť parazitárna rezistencia ku ktorejkoľvek konkrétnej triede antihelmintika po častom, opakovanom použití antihelmintík z tej istej triedy. Pre obmedzenie možnosti budúcej selekcie na rezistenciu by malo byť použitie tohto veterinárneho lieku založené na zhodnotení každého jednotlivého prípadu a na miestnych epidemiologických informáciách o aktuálnej citlivosti cieľových druhov. Kontrola parazitov sa odporúča počas obdobia možného rizika nakazenia.

 

Zabrániť častému plávaniu lebo šampónovaniu zvierat nakoľko zachovanie účinnosti lieku za týchto

podmienok nebolo skúšané.

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:

Vyvarovať sa kontaktu lieku s očami zvieraťa. Nepodávať v miestach s porušenou kožou.

Pre nedostatok dostupných údajov neodporúča sa podávanie mačatám mladším ako 9 týždňov a mačkám

s telesnou hmotnosťou nižšou ako 1,2 kg.

Neodporúča sa podávať liek samcom chovných zvierat.

Liek je určený na lokálne použitie a nemá byť podávaný perorálne.

Perorálne prijatie lieku v maximálnej odporúčanej dávke 93 mg fluralaneru + 4,65 mg moxidektínu/kg živej hmotnosti vyvoláva určité samovoľne ustupujúce slinenie alebo ojedinelý výskyt zvracania bezprostredne po podaní.

 

 


 

 

Pre zabránenie olizovania a požitia lieku zvieratami je dôležité podať dávku odporúčaným spôsobom. Nedovoľte nedávno ošetreným zvieratám vzájomne sa olizovať.

Až do zasušenia miesta podania nedovoľte ošetreným zvieratám prísť do kontaktu s neliečenými zvieratami.

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

Veterinárny liek je nebezpečný po požití. Uchovávať liek v pôvodnom obale až do použitia, aby boli deti chránené pred možnosťou bezprostredného prístupu k lieku. Použitá pipeta má byť ihneď zlikvidovaná. Po náhodnom požití lieku vyhľadať lekársku pomoc a ukázať lekárovi písomnú informáciu pre používateľov alebo štítok lieku.

 

Liek sa viaže sa kožu a po rozliatí lieku sa môže viazať aj na povrchy.

 

U malého počtu jedincov boli po kontakte lieku s kožou hlásené kožné vyrážky, brnenie alebo stŕpnutosť. Ku kontaktu môže dôjsť buď priamo, pri manipulácii s liekom, alebo pri manipulácii s liečeným zvieraťom. Pre obmedzenie kontaktu, preto musia byť použité vhodné ochranné rukavice počas manipulácie s liekom a pri podávaní lieku .

 

Ak dôjde ku kontaktu lieku s kožou, ihneď umyť zasiahnuté miesto mydlom a vodou. V niektorých prípadoch mydlo a voda nie sú dostatočné na odstránenie rozliateho lieku z prstov, preto je potrebné použiť rukavice.

 

Pred obnovením kontaktu s miestom podania lieku sa uistite, že miesto podania podania na zvierati už nie je rozoznateľné. Zahŕňa to maznanie sa so zvieraťom a zdieľanie spoločnej postele. Miesto podania lieku zaschne v priebehu 48 hodín, ale bude rozoznateľné dlhšie.

 

Ak sa objaví reakcia na koži, poraďte sa s lekárom a ukážte mu písomnú informáciu pre používateľov.

 

Liek môže spôsobiť podráždenie očí. V prípade kontaktu veterinárneho lieku s očami, oči ihneď dôkladne opláchnuť vodou.

 

U malého počtu jedincov boli hlásené reakcie z precitlivenosti k iným liekom obsahujúcim fluralaner

a zhodné pomocné látky ako Bravecto Plus. Liek by nemal byť podávaný osobami hypersenzitívnymi na účinnú látku, alebo na niektorú z pomocných látok (pozri kontraindikácie v časti 5). Ľudia s citlivou pokožkou alebo známou alergiou vo všeobecnosti, napr. na iné veterinárne lieky rovnakého typu, by mali manipulovať s veterinárnym liekom, alebo aj liečenými zvieratami, s opatrnosťou.

 

Veterinárny liek je vysoko horľavý. Uchovávať ho v bezpečnej vzdialenosti od sálavého tepla, iskier, otvoreného ohňa, alebo iných horľavých zdrojov.

 

Pri rozliatí lieku, napr. na stôl alebo podlahu, odstrániť liek za použitia papierovej utierky a miesto očistiť

pomocou detergentu.

 

Gravidita, laktácia a plodnosť:

Bezpečnosť tohto veterinárneho lieku nebola skúšaná u gravidných zvierat a zvierat v laktácii. Použitie

lieku u týchto zvierat sa preto neodporúča.

 

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

Ukázalo sa, že makrocyklické laktóny vrátane moxidektínu sú substráty pre p-glykoproteín. Preto počas liečby liekom Bravecto Plus by sa mali iné lieky, ktoré môžu inhibovať p-glykoproteín (napr. cyklosporín, ketonazol,spinosad, verapamil), používať súbežne len na základe zhodnotenia prínosu/rizika zodpovedným veterinárnym lekárom.

 

 


 

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá):

Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky u mačiat vo veku 9-13 týždňov a s hmotnosťou 0,9-1,9 kg pri lokálnom podaní 5-násobku najvyššej odporučenej dávky (93 mg fluralaneru + 4,65 mg moxidektínu, 279 mg fluralaneru + 13,95 mg moxidektínu and 465 mg fluralaneru + 23,25 mg moxidektínu /kg živej hmotnosti) 3- krát v intervaloch kratších ako sú odporúčané (8-týždňové intervaly).

 

 

 1. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

  LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

   

  Lieky sa nesmú likvidovať prostredníctvom odpadovej vody alebo odpadu v domácnostiach.

  O spôsobe likvidácie liekov, ktoré už nepotrebujete sa poraďte so svojim veterinárnym lekárom. Tieto opatrenia by mali byť v súlade s ochranou životného prostredia.

  Liek nesmie kontaminovať vodné toky, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a iné vodné organizmy.

   

   

 2. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE

  POUŽÍVATEĽOV

   

   

  Podrobné informácie o tomto veterinárnom lieku sú uvedené na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu/.

   

   

 3. ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

Liek prispieva ku kontrole populácie bĺch v prostredí na miestach,  kde sa  pohybujú liečené mačky. K nástupu účinku (usmrcujúci účinok) pre kliešte (I.ricinus) a blchy (C. felis) dochádza v priebehu 48 hodín po liečbe.

Jednodávková pipeta z laminovanej hliník/polypropylénovej fólie uzatvorenej uzáverom

z vysokohustotného polyethylénu (HDPE). Pipeta je balená v laminovanom hliníkovom vrecúšku.

Kartónová škatuľka s obsahom 1 alebo 2 pipiet.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Copyright 2021 - 2024 © Najkrmiva.sk